O firmie
Zakres usług
Wymagane dokumenty
Dokumenty do pobrania
Linki
Kontakt

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty do współpracy z nami:

Upoważnienia powinny być podpisane przez osoby widniejące w dokumentach założycielskich firmy:

 • spółka prawa handlowego (sp. z o.o., spółka akcyjna):
  - podpisy osób zgodne z KRS
 • wypis z ewidencji o działalności gospodarczej:
  - podpis właściciela lub wszystkich wspólników

Dokumenty założycielskie firmy:

 • spółka prawa handlowego (sp. z o.o., spółka akcyjna):
  - KRS odpis
  - REGON
  - NIP
 • spółki prawa cywilnego i osoby prywatne:
  - Wypis z ewidencji o działalności gospodarczej
  - REGON
  - NIP
 • osoby prywatne:
  - dowód osobisty
  - NIP

Numer EORI:

Numer EORI - Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych

Wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale (do wglądu) bądź w poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach.