O firmie
Zakres usług
Wymagane dokumenty
Dokumenty do pobrania
Linki
Kontakt

Dokumenty do pobrania

Upoważnienie do przedstawicielstwa: DOC | PDF

Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT: DOC | PDF

Upoważnienie do procedury odwoławczej dotyczącej VAT: DOC | PDF

Protokół załadunku: DOC | PDF

Upoważnienie do świadectw pochodzenia: DOC | PDF

Oświadczenie o towarach podwójnego zastosowania: DOC | PDF